15 Mart 2011 Salı

İSTİKLAL SAVAŞI' NDA AKÇAKOCA

Akçakoca İstanbul' a yakın bir iskele durumundaydı ve bu konumuyla da İstaiklal Savaşı'n da önemli rol oynadı. Anadolu' da işgal kuvvetlerine karşı Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri örgütleniyordu. Bu cemiyetlerin ilk kurulanlarından birisi Akçaşehir' deydi. (7 ekim 1920)
İstanbul ve Trabzondan gelen silah, cephane ve diğer malzeme stratejik noktada olan Akçakocalılarca Bolu üzerinden Sakarya Cephesi' ne taşınıyordu. Karadenizin günümüzde de geleneksel taşıtı olmayı sürdüren takalar ve diğer deniz taşıtları seferber oldular. Askeri malzeme ve Kuvay-ı Milliye' ye katılmak içingelen gönüllüleri taşımak üzere kayıkçılar ve mavnacılar grupları kuruldu. Denizin açıklarında düşman savaş gemileri vardı. Günümüzün lise binasının bulunduğu alana malzemelerin güvenli olarak çıkarılması işi arabacılar ile kadınlar tarafından üstlenilmişti.
Askeri malzemeyi Bolu üzerinden Sakarya Cephesi' ne ulaştırmak o günün koşulları içinde hiç de kolay değildi. Gelen askerlerin doyurulması, barındırılması da aynı ölçüde zordu.
Yeterli hayvan bulunmadığı için Aydın tarafından gelen deve kervanları bu işi üstlenmişti.
Deniz yoluyla gelen askerler de düşman gemileri tarafından görülmesinler diye biraz içerideki Dadalı Köyü yakınlarında kurulan çadırlarda kalıyorlardı.Yöre halkı askerin karnını doyurmak için büyük özveri gösterdi.
Akçakoca' da bunlar olurken komşu Ereğli Fransızların, Kocaeli yöresi Yunanlıların işgalindeydi. Bu arada bazı isyanlar, küçük çaplı da olsa ayaklanmalar görülüyordu.
İpsiz Recep Reis ve Adamları
O dönemde bir çok yerde olduğu gibi çeteler direnişte önemli bir rol üstleniyordu. Bunların en önemlisi de İpsiz Recep çetesi idi. Akçakoca tarihi ve kültürü üzerine araştırmaları ve yayınları bulunan Kenan Okan, sonradan "çeteciliğin" kötü bir anlama glemesi dolayısı ile Akçakocalılar' ın İstiklal Savaşı anılarından pek söz etmediğini tespit ediyor. Çünkü çoğu Akçakocalı ya da onların babaları, dedeleri bu çetelerde önemli rol oynamışlardı. O dönemde kurulan çeteler günümüzdeki gibi olumsuz bir rol oynamıyordu. Müzheret Kuvveti deniliyordu ve "arka çıkma, yardım etme" anlamlarına geliyordu. Sonradan durum açıklık kazanınca herkes kıyıda köşede kalmış eski fotoğrafları, silahları ortaya çıkardı. Günümüzde Balıkçı Barınağı' nın bulunduğu alandaki bir evin giriş katında fotoğraflar, belgeler ve anı eşyalarından oluşan küçük bir "müze" bulunmaktadır.
*Metin Akçakoca Kaymakamlığı tarafından Mayıs 2009 tarihinde bastırılan Akçakoca Kitapçığı' ndan alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme